top of page
Lis anplwaye yo
Beach Hello 3.jpg

Klike sou nenpòt non fonse pou biyo anplwaye yo ak kontak imel.

Adan, Elizabeth - Pwofesè Edikasyon espesyal

Bausemer, Marta - Enfimyè lekòl la

Becker, Jeffrey - Asistan Direktè

Bennett, Winston - Sekirite Paraprofessional

Berry, Jennifer - Koòdonatè Sèvis Edikasyon Espesyal (PT)

Betit, Krysta - Pwofesè ELA, Lekòl Segondè

Brea, Vanessa - konseye pedagojik, lekòl mwayen

Capasso, Erin - SPED Pwofesè Matematik, Lekòl Mwayen

Castillo, Ivana - ELA Pwofesè, Lekòl Segondè

Chessia, Julie - Pwofesè Syans. Premye sik segondè

Koton, Kelly - Sikològ Lekòl la

Creasey, Jackie - Pwofesè Matematik, Lekòl Mwayen

Dambreville, Derrick - LFI Pwofesyonèl, Aprantisaj pou Endepandans lan

Deceus, Soniel - parapwofesyonèl

Deckard, Ryne - Direktè Teknoloji

Dias, Kelsey - Pwofesè imanite, lekòl segondè

Donnelly, Chris - Pwofesè Syans anviwònman, lekòl segondè

Eberle, Alicia - ESL Pwofesè

Garvey, Justin   - SPED LFI Pwofesè, Aprantisaj pou Endepandans lan

Gomez, Noel - Enstriksyonèl Paraprofesyonèl, Lekòl Segondè

Gonsalves, Brian - Direktè, Sipò Elèv, Lekòl Mwayen

Graham, Cheryl - Pwofesè matematik SPED, lekòl presegondè

Grunert, jen - Koòdonatè Edikasyon Espesyal

Hall, Christine - Pwofesè Matematik, Lekòl Mwayen

Hansen, Amanda - Pwofesè imanite SPED, lekòl segondè

Hawkes, Kelly - Pwofesè ELA, Lekòl Segondè

Heney, Mari - Travayè sosyal SPED

Hollman-Rodgers, Tra'Neal - Pwofesè Matematik, Lekòl Segondè

Holzer, Matt - Direktè

Ibarra Carmona - Alexandra - ESL Pwofesè

Jeter, Shantell - Pwofesè Edikasyon Fizik

Jimenez, Thalia - Kolèj konseye Corp Konseye

Johnston, Matye - World Languages ​​Teacher, High School

Kelton, Lauren - Travayè Sosyal, Lekòl Segondè

Kennedy, Naeemah - Syans imanitè pwofesè, lekòl mwayen

Kun, Andrea - Devlopman Koòdonatè

Lefkowitz, Mia - ESL Pwofesè, Lekòl Segondè

Limage, Lekisha Pwofesè Syans ak Syans

Louis-Charles, Stephanie - SPED LFI Pwofesè, Aprantisaj pou Endepandans lan

Renmen, Reginald - Kominote Kowòdonatè Field, Lekòl Segondè

Mandelbaum, Lucia - Pwofesè imanite, lekòl segondè

McDaniels, Briea - Kowòdonatè Field Kominotè, Middle School

Murray, Audra - Pwofesè imanite, lekòl presegondè

Nibberich, James - Pwofesè Matematik, Lekòl Segondè

Nieves, Stephanie - Pwofesè Matematik, Lekòl Segondè

Padget, Tiana - Paraprofessional

Patterson, Jermaine - parapwofesyonèl

Perèz, Eric - parapwofesyonèl

Phifer, Erica - Pwofesè ELA, Lekòl Mwayen

Rameau, Daphnee - Imanite Pwofesè, Lekòl Segondè

Rangel, Corina - ELA Pwofesè, Lekòl Segondè

Rangel, Katie - parapwofesyonèl

Rios, Jennifer - Head Anplwaye Asistan

Robbins, Lisa - ESL Pwofesè, Lekòl mwayen

Rodgers, James - Parapwofesyonèl Enstriksyon, Lekòl Mwayen

Santiago, Janayra - Pwofesè Lang Mondyal, Lekòl Segondè

Seaforth, Taron - Paraprofessional

Segrest, Chamberlain - Direktè Pwogram Green yo

Shakespear, Eileen - Associate pou Pwofesè Devlopman ak Kolaborasyon

Sims, Jacqueline - Kominote Kowòdonatè Field, Lekòl Segondè

Smoak, Chandler - Pwofesè Syans, Lekòl Segondè

Squillace, Sam - Pwofesè Syans, lekòl presegondè

Stone, Cheryl   - Enstriksyon Paraprofesyonèl

Lè sa a, Jodi - konseye pedagojik, lekòl segondè

Theoharidis, Jacqueline - Pwofesè Biyoloji, Lekòl Segondè

VanWagenen, Aimee - Pwofesè ELA, Lekòl Segondè

Velez, Ariel - Pwofesè ELA, Lekòl Mwayen

Vorce, Jakòb - Pwofesè Syans, Lekòl Mwayen

Wilson, Erica - Pwofesè Fizik, Lekòl Segondè

Woodberry, Dre - Koòdonatè nan Enskripsyon ak Outreach

Wu, Carol - Pwofesè Matematik, Lekòl Segondè

Zahlaway, Ashley - Imanite Pwofesè, Lekòl Segondè

Zeng, Jessica - Bibliyotekè

In 1 propino

bottom of page