top of page

Ansyen elèv yo

nou sonje ou!

Mande transkripsyon BPS ou dirèkteman nan Lekòl Piblik Boston. Pou jwenn aksè nan sistèm yo, klike anba a.

Nou toujou ap chèche ansyen elèv pou sèvi kòm volontè nan anpil nan evènman ak panno lekòl nou yo. Si w enterese, kontakte

Dave Kramer nan dkramer@bostongreenacademy.org

IMG_0607.jpg
IMG_0289.jpg
bottom of page