top of page
Cheryl Stone - Asistan ansèyman

Madam Stone se yon asistan ansèyman nan lekòl segondè nan BGA. Li te resevwa diplòm lisans li nan Southern Nazarene University epi li te ale nan Texas Wesleyan University pou satisfè egzijans sètifikasyon ansèyman matematik segondè li pou eta Texas. Li renmen lekti, mache, vwayaje, ak teyat.Kontakte isit la

bottom of page