top of page
Stephanie Louis Charles - Pwofesè SPED,  Aprantisaj pou Endepandans
Louis Charles.JPG

Madam Louis-Charles se kounye a yon Pwofesè Edikasyon Espesyal nan pwogram Living For Independence (LFI) nan Boston Green Academy. Li te deja yon Parapwofesyonèl Edikasyon Espesyal pou LFI pandan twazan. Anvan li te travay nan BGA, li te anseye elèv 5yèm ane nan yon lekòl prive. Madam Louis-Charles te konplete degre bakaloreya li nan University of Massachusetts nan Sosyoloji ak Ekonomi. Li fèk fè yon Masters nan Analiz Konpòtman nan Simmons College. Nan tan lib li, Madam Louis-Charles renmen pase tan ak fanmi, kolekte liv komik ak pyès monnen etranje.Kontakte isit la

bottom of page