top of page
Jim Nibberich - Pwogram Aprantisaj pou Endepandans (LFI).

Anvan li te vini nan BGA, Mesye Nibberich te anseye matematik nan Medford High School pou yon ane. Anvan sa, li te anseye matematik nan lekòl presegondè ak segondè nan Bronx. Li te etidye Etid Edikasyon epi li te fè yon diplòm nan Beloit College. Pastan li genyen ladan yo pase bon jan tan ak Madam Nibberich ak twa pitit li yo, Lucy, Rose ak Teddy. Li renmen jwe baskètbòl, tenis, ak reyèlman nenpòt kalite aktivite fizik. Li renmen tou eseye ranje bagay yo malgre li pa bon nan ranje bagay sa yo. Kontakte isit la

bottom of page