top of page
Audra Murray, Pwofesè Syans imanitè

Audra Murray se yon pwofesè Syans imanitè 6yèm ak 8yèm ane nan BGA. Li te rantre nan ekip la nan BGA nan ane lekòl 2017-2018 la. Anvan li te vini nan BGA, Madam Murray te yon pwofesè edikasyon espesyal nan Concord Area Special Education ak Brandon Day School. Nan tan lib li,  Madam Murray renmen pase tan ak fanmi li, fabrike, mache chen li, ak eksplore nouvo kote!Kontakte isit la

bottom of page