top of page
Ashley Zahlaway - Pwofesè Syans imanitè
IMG_2083.jpg

Madam Zahlaway anseye klas 10yèm ane ELA/Limanite ak Edikasyon Espesyal. Sa a se 9yèm ane li nan BGA. Li te ale nan Simmons College kote li te resevwa diplòm bakaloreya ak metriz li. Nan tan lib li, Madam Zahlaway renmen vwayaje, li, fè pwomnad nan Castle Island, ale nan plaj nan ete a, epi pase tan ak zanmi ak fanmi.Kontakte isit la

bottom of page