top of page
James Rodgers - Asistan ansèyman

Non mwen se James Rodgers e mwen se yon Asistan Ansèyman nan Boston Green Academy.

Mwen te travay nan lekòl presegondè pou 3 ane ki sot pase yo, epi nan mwa septanm nan 2019  mwen te fè tranzisyon nan pwogram LFI  nan lekòl segondè. Kounye a mwen abite Hyde Park, mwen marye ak yon bèl madanm e nou gen 2 bèl timoun! Mesye Rodgers te etidye Kominikasyon nan North Carolina A&T University. Li renmen tande ak kreye mizik, desen, atizay, epi gade foutbòl. Kontakte isit la

bottom of page