top of page
Erica Phifer - Pwofesè ELA nan lekòl presegondè

Bonjou! Non mwen se Erica Phifer epi mwen anseye 6yèm ak 8yèm Art lang angle nan Boston Green Academy! Anvan mwen te vin nan BGA, mwen te travay nan de ansyen lekòl BPS atravè Americorps. Mwen te grandi nan Boston epi mwen te ale nan UMass Boston kote mwen te etidye Literati Angle ak Kominikasyon. Lè mwen pa travay ak timoun, mwen renmen li, gade televizyon, vwayaje ak detann ak fanmi ak zanmi pwòch.Kontakte isit la

bottom of page