top of page
Cheryl Graham - Pwofesè Matematik SPED, Lekòl Segondè
Cheryl Graham.jpg

Bonjou. Mwen se Madan Graham epi mwen anseye matematik ak byoloji nan Boston Green Academy. Mwen te grandi nan Roxbury (zòn Grove Hall), epi mwen gradye BPS. Mwen renmen, renmen Sci-Fi, AI ak fim Marvel. Mwen se yon JUNKIE foutbòl tou! 

bottom of page