top of page
20170622_142156.jpg

 BGA Bibliyotèk

BGA Library Logo.png

Byenvini
pou
la
Bibliyotèk BGA

Screenshot 2023-09-26 091024.png
BGA Library Info Sheet Students.png

Bezwen yon liv???

Stacked Books

Prete Liv Bibliyotèk BGA yo

Liv yo dwe tounen nan 2 semèn.

OU responsab pou retounen Tout liv ou tcheke yo, nan menm kondisyon ou te tcheke yo.

Kat Bibliyotèk Piblik Boston ou a se kat bibliyotèk BGA ou. Pale ak bibliyotekè a si w bezwen youn!

BGA pa gen liv ou vle a? Liv BPL ka prete nan bibliyotèk BGA, lè w mete yon kenbe lè l sèvi avèklyen sa a

BPL Card.jpg

Katalòg bibliyotèk yo

Ki liv ki disponib nan Bibliyotèk Boston Green Academy?
Ki liv ki disponib nan Bibliyotèk Piblik Boston?

Readin gratisg Aplikasyon

Ebooks & Audiobooks
unnamed.jpg
Hoopla.png

Bezwen plis èd? Mande Madam Zeng nan bibliyotèk la!

Èd rechèch

Baz done

Baz done BGA:
bay aksè a sous enfòmasyon ki pibliye. 
Screen Shot 2020-03-17 at 3.22.43 PM.png

C

R

A

A

P

Kouran
Ki enpòtan
Otorite
Presizyon
Objektif

Validasyon sit entènèt

Toujou tcheke Validite yon sit entènèt anvan ou sèvi ak li. Eseye itilize CRAAP test 
200844-c3dd06af-f0ab-4afe-ab33-059b3a7e1ee4.jpg

Sitasyon

Bay kredi pou sous ou yo

Bezwen plis èd ak sous,sitasyon, oswa lòt bezwen rechèch? Pale ak Madan Zeng nan Bibliyotèk la

bottom of page