top of page
20170622_142156.jpg

 BGA Bibliyotèk

Byenvini
pou
la
Bibliyotèk BGA

BGA Library Info Sheet Students.png
BGA Library Logo.png
BGA Library Info Sheet Students.png
lego.jpg

All BGA Library books are due back by June 9th!  

Sal & Gabi.png
Legendborn.png

Bezwen yon liv???

Ocean
BGA Summer Reading 2023, High School.jpg
Screenshot 2023-06-05 091716.png
Screenshot 2023-06-05 091758.png

Goals of Summer Reading​

Encourage pleasure reading

Prevent reading loss
Learn more about Summer Slide 
 

Screenshot 2023-06-05 091739.png

Engage in a shared experience of reading and talking about literature

Part 1: Green Article 

Due to Advisory teacher, September 13, 2023

Middle School
(entering grade 6-8)
Do Hot Neighborhoods Affect Everyone Equally
From Social Science Journal for Teens

High School
(entering grade 9-12)
Why Global Warming
Means Global Weirding

From Our Climate Our Future

BGA Summer Reading is required for every student.  Each part of Summer Reading includes a reading and a written reflection page

Part 2: Assigned Book 

Due to ELA teacher, September 14, 2023

the science of breakable things.png
First Rule Punk.png
Almost American Girl.png

Read the book for the grade you will be entering in September 2023

6

7

8

9

Part 3: Independent
Reading

Optional for Extra Credit
Due to ELA teacher,
September 14, 2023

10

Patron Saint.png

11

March.png

12

Every current BGA
student should have received a copy of their assigned book from their current ELA teacher!

Read a book of your choosing

Entering AP Lit or AP Lang in September 2023? Look out for directions for alternate assignment from AP teacher

Stacked Books

Prete Liv Bibliyotèk BGA yo

Liv yo dwe tounen nan 2 semèn.

OU responsab pou retounen Tout liv ou tcheke yo, nan menm kondisyon ou te tcheke yo.

Kat Bibliyotèk Piblik Boston ou a se kat bibliyotèk BGA ou. Pale ak bibliyotekè a si w bezwen youn!

BGA pa gen liv ou vle a? Liv BPL ka prete nan bibliyotèk BGA, lè w mete yon kenbe lè l sèvi avèklyen sa a

BPL Card.jpg

Katalòg bibliyotèk yo

Ki liv ki disponib nan Bibliyotèk Boston Green Academy?
Ki liv ki disponib nan Bibliyotèk Piblik Boston?

Readin gratisg Aplikasyon

Ebooks & Audiobooks
unnamed.jpg
Hoopla.png

Bezwen plis èd? Mande Madam Zeng nan bibliyotèk la!

Èd rechèch

Baz done

Baz done BGA:
bay aksè a sous enfòmasyon ki pibliye. 
Screen Shot 2020-03-17 at 3.22.43 PM.png

C

R

A

A

P

Kouran
Ki enpòtan
Otorite
Presizyon
Objektif

Validasyon sit entènèt

Toujou tcheke Validite yon sit entènèt anvan ou sèvi ak li. Eseye itilize CRAAP test 
200844-c3dd06af-f0ab-4afe-ab33-059b3a7e1ee4.jpg

Sitasyon

Bay kredi pou sous ou yo

Bezwen plis èd ak sous,sitasyon, oswa lòt bezwen rechèch? Pale ak Madan Zeng nan Bibliyotèk la

bottom of page