top of page
Mia Lefkowitz - Pwofesè ESL, Lekòl Segondè
Lefkowitz_edited.jpg

Mia Lefkowitz ap anseye ESL depi katòz ane. Li te kòmanse karyè li nan lekòl leta Vil Nouyòk anvan li te retounen Boston, kote li soti. Li te resevwa diplòm bakaloreya li nan Syans Anviwònman nan Brandeis University ak Masters li nan Edikasyon ELL nan New York University. Anplis de anseye ESL, Madam Lefkowitz ko-dirige Club Outdoor nan BGA epi li pasyone pou angaje elèv yo ak lanati.Kontakte isit la

bottom of page