top of page
Carol Wu - Pwofesè Matematik, Lekòl mwayen

Madam Wu se pwofesè Aljèb Avanse nan Boston Green Academy. Li te deja anseye matematik 7yèm ane nan BGA. Li te resevwa Bachelor of Arts nan Matematik nan Skidmore College ak Masters nan Edikasyon nan Boston College. Nan tan lib li, li renmen vwayaje, pase tan ak zanmi ak fanmi, epi eseye nouvo ak diferan kalite cuisine.

bottom of page