top of page
Carina Spiro - Pwofesè Entèvansyon Matematik 6-12
Carina Headshot.jpg

Madam Spiro se entèvansyon matematik nan Boston Green Academy. Li te grandi nan New York, epi li te gradye nan Bowdoin College nan Maine kote li te etidye matematik ak fizik. Anvan li te deplase nan Massachusetts, li te anseye matematik nan yon lekòl lidèchip deyò nan Idaho ak ESL nan yon lekòl nan Malezi. Anvan li te rantre nan BGA ane pase a, li te travay pou Citizen Schools nan Somerville pandan li te resevwa Master of Education nan University of Massachusetts, Boston. Nan tan lib li, li renmen fè atizay, grandi plant, naje, ak li liv!

bottom of page