top of page
Stephanie Nieves - Pwofesè Matematik - Lekòl Segondè
Nieves.jpg

Madam Nieves se yon Pwofesè Matematik nan Boston Green Academy. Anvan li te deplase nan Boston an 2014, Madam Nieves te pase dezan ap sèvi kòm volontè AmeriCorps, nan Little Rock, AR, kòm yon konseye ak pwofesè nan yon pwogram edikasyon rezidansyèl, eksperyans. Madam Nieves te resevwa yon diplòm bakaloreya nan atizay, nan matematik, nan University of North Carolina nan Chapel Hill. Lè li pa rezoud pwoblèm matematik, Madam Nieves renmen fè volontè, fè jaden ak kan.Kontakte isit la

bottom of page