top of page
Ivana Castillo - Pwofesè ELA, Lekòl Segondè
Screen Shot 2023-09-11 at 7.08.23 PM.png

Madam Castillo te etidye Literati Anglè nan UMass Boston kote li te fè yon diplòm Lisans nan Atizay epi li te kontinye etidye Kourikoulòm ak Enstriksyon nan Boston College kote li te fè Masters nan Edikasyon ak yon anfaz sou Edikasyon Iben. Madam Castillo se yon gradye BPS ansanm ak yon gradye kolèj premye jenerasyon.

Kontakte isit la

bottom of page