top of page

Evènman k ap vini yo

IMG_0285.JPG

Rete nankonnen!

Boston Green Academy ofri elèv yo ak fanmi yo yon pakèt opòtinite pou yo rete angaje epi patisipe nan evènman akademik ak sosyal pandan tout ane a.

At the event.JPG
IMG_0657.JPG
bottom of page