top of page
At the event
IMG_20181022_160108454
BGA_2-860x574
prom1b_edited
8th grade camping
signinspanish
studentsteachervolunteer
group of 3
IMG_0814
listening
State House Award
casa collores
The whole group
SavethefutureSavemy kids
10712498_925817390780578_6466806477587963768_o
love and the tree
the window
IMG_0545
Summit_edited
20180209_120639
D.C. White House_edited
IMG_1133
IMG_0553
D.C_ African AmericanMuseum
HomePage Top

Boston Green Academy ap fèmen nan fen ane lekòl 2020 la.

Nou pral mete ajou paj sa a ak tout nouvo enfòmasyon konsènan lekòl ete ak dat ouvèti pou ane lekòl 2021 lè nou resevwa konsèy nan Lekòl Piblik Boston. Pandan setan, tanpri rete an sekirite epi klike isit la pou anpil resous itil nan asistans avèk aprantisaj sou entènèt pou asistans legal, sant distribisyon manje, swen sante ak plis ankò.

Lidè abilite pou chanje mond nou an

     Kwè                            Grandi                        Reyalize

MISYON NOU

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

DIFERANS GREEN

Atravè eksperyans aprantisaj deyò, pwojè mond entèdisiplinè reyèl, ak divès kalite opòtinite lidèchip, BGA ranfose elèv nou yo kreye yon mond ki pi jis ak dirab.

Gade videyo Green nou isit la

ENPAK NOU

Pwogram akademik solid nou an, eksperyans aprantisaj menen, ak tèm anviwònman an, prepare elèv pou siksè nan kolèj ak sou mache travay la.

BGA se youn nan lekòl ki pi amelyore nan Lekòl Piblik Boston ak eta a!

 

VI

T

ENFÒMASYON

Konsènan BGA

87% to gradyasyon
88 pousan nan kolèj
92% elèv nan koulè
32% Elèv ki gen andikap
90% revni ki ba
100% etonan!

BGA receives Green Ribbon Schools Award nan men Depatman Edikasyon Etazini.

VIDEO

Tcheke sa yo soti! Yon 2 minitvideyo nan klas CTE BGA a pran imaj tèmik Boston's Old State House an preparasyon pou renovasyon istorik;

ak yonvideyo pa Boston Neighborhood Network Nouvèl ki kouvri selebrasyon nou genyen nan Massachusetts Green Ribbon Award pou Lekòl Vèt!

College and Career Road Trip
POU TOUT DON 
Boston Green Academy
PO Box 35487
Brighton, MA 02135
oswasou entènèt

 BPS sit entènèt: _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58dhttps://www.bostonpublicschools.org/antibullying

 

 BPS zouti pou rapòte anonim  _cc781905-5cde-3194-bb3b-58d6https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLIMUJ-     j5mgN99sQmGyHi2_XxV5MNDLwN4-lSif2x7m3Oscw/closedform

contact
bottom of page