top of page

Pat Miguel Tomaino, Pwofesè Syans Imanitè, Lekòl Segondè, 10yèm Ane

275750667_10114372050562261_5342186944833849101_n.jpg

Mesye Tomaino (oswa "Mesye T") renmen envestige ak entèwoje istwa Etazini. Li gen plezi pou l anseye elèv 10yèm ane nan BGA nan yon kou syans imanitè ki kouvri fen 19yèm syèk la jiska prezan. Mesye T te konplete fòmasyon pwofesè li nan Gardner Pilot Academy nan Allston ak Boston College, kote li te yon Donovan Urban Teaching Scholar. Anvan li te vin yon pwofesè, Mesye T te fè yon diplòm bakaloreya nan Inivèsite Harvard epi li te travay pandan plizyè ane kòm yon analis envèstisman dirab (vèt), yon chèchè sou kanpay politik, ak yon pwodiktè podcast. Mesye T te fèt nan vil Meksik e li te grandi nan santral New York. Li renmen kouri, baskètbòl Celtics, ak Piper chen "supermutt" li.

bottom of page