top of page
Michael Cabrera - Lyezon Fanmi
Michael Cabrera.jpg

Madam Brea se yon konseye lekòl pou klas mwayen yo (6-8). Li te ale nan UMass Boston kote li te resevwa Masters li nan Edikasyon ak yon konsantrasyon nan Konsèy Lekòl. Li te tou ale nan Emmanuel College kote li etidye Sikoloji ak sosyoloji. Nan rezèv tan li jwi vwayaje ak pase tan ak fanmi li.

bottom of page