top of page
Konsèy Administrasyon  Orè reyinyon  -  SY2023

Tout reyinyon yo pran plas premye madi nan mwa a kòmanse nan mwa septanm nan epi kouri jiska jen. Lè lekòl la nan sesyon, tout reyinyon yo fèt nan bibliyotèk lekòl la nan 20 Warren Street nan Brighton, MA.  Lè bilding lan pa aksesib, reyinyon yo ap fèt an menm tan atravè Zoom.

 

Si yon manm nan kominote a vle patisipe nan yon reyinyon dapre lwa ouvè, tanpri voye entansyon ou aReyinyon Konsèy Zoom lyen epi n ap voye tout enfòmasyon ba ou anvan reyinyon an.

Dat reyinyon yo

2 out 2022

6 septanm 2022

4 oktòb 2022

1ye novanm 2022 

6 desanm 2022

3 janvye 2023

7 fevriye 2023

7 mas 2023

4 avril 2023

2 me 2023

6 jen 2023

bottom of page