top of page

Pandan lajwa demaraj CTE BGA a ak selebrasyon prim Riban Vèt la, elèv klas 10yèm ane yo nan premye klas CTE BGA yo te vin lame ofisyèl yo; salye envite nou yo nan pòt devan an, akonpaye yo nan bibliyotèk Gensler ki te renove kote evènman prensipal la t ap fèt, epi prezante sou enpòtans edikasyon karyè ak teknoloji ak pwojè patenarya nou ak vil Boston. Nan zèl yo te nou 9yèm ane elèv CTE, ki gen ladan Kissani, ki te vin nan BGA kòm yon elèv 6yèm ane e li rete.

 

“Lè m t ap panse ak lekòl presegondè, mwen te vle ale nan yon lekòl ki gen anpil divèsite. Mwen te vle rankontre moun ki soti nan diferan orijin ak katye.” Li sanble Kissani te gen bon konprann pi lwen pase ane li yo. Li pran angajman tou, pran "T" la ak yon koup nan otobis pou ale lekòl epi tounen chak jou nan yon vwayaj yon sèl sens ki varye ant 45 minit ak inèdtan. Pafwa li an reta akòz sikonstans ki depase kontwòl li, men prezans li se gwan distribisyon.

 

Kissani wo tou pou laj li, e li te rekrite nan 7yèm ane pou ekip baskètbòl tifi BGA, kote li kontinye jwe Center. Yo pratike regilyèman pou 20 jwèt yo nan yon ane. Ekip BGA a se Divizyon 3, epi yo souvan jwe ekip Divizyon 2, ak yon dosye 7 ak 11 pou ane pase. Li renmen ke ekip la te rete ansanm, ak chanjman yo sèlman k ap pase lè koekipye gradye, oswa lè nouvo elèv yo rekrite jan li te ye. Li kredite BGA ak angaje l nan espò a, paske li pa t janm vrèman enterese anvan li enskri.

 

Youn nan bagay ki pa chanje pandan ane yo se plezi li nan Matematik. Se toujou matyè li pi renmen, men ane pase a, lè elèv 8yèm ane yo te prezante opòtinite pou yo enskri nan nouvo pwogram BGA CTE nan Jeni Anviwònman, Kissani te enskri imedyatman. "Mwen pa t janm vrèman enterese nan syans, men mwen toujou ap chèche nouvo defi e jiskaprezan, li te bon." Li gen tout entansyon pou l rete nan klas la nan dènye ane li yo, sa ki pral ouvri opsyon li yo pou estaj epi resevwa sètifikasyon endistri Green an menm tan li resevwa diplòm li. Li renmen tou ke nan klas BGA yo kounye a "yon ti kras pi long" e ke gen "yon pi bon chans pou aprann plis."

 

Lè yo te mande l sou atant li genyen pou l te yon elèv nevyèm ane nan lekòl segondè kont reyalite a, Kissani di ke li te panse pi gwo defi a ta dwe travay lekòl la, men li jwenn ke negosyasyon tout pèsonalite diferan se aktyèlman pi konplike. Poutan, li ta rekòmande BGA a yon zanmi “paske pwofesè yo pa jis vini pou chèk la. Anpil pwofesè ak anplwaye isit la te pase nan bagay ke nou ap travèse epi yo ka pataje konpreyansyon yo. Mwen pa janm santi mwen poukont mwen."

 

Li pa etone ke Kissani kontinye ap defi tèt li pandan l ap panse sou lavni an. Li vle "ale nan yon kolèj 4 ane epi etidye lalwa".  Ki kalite lwa? “Nenpòt bagay ki ka ede timoun k ap travèse difikilte. Mwen panse tou mwen ta renmen ale nan yon lekòl andeyò eta.” Pa etone nan men yon moun ki deja demontre enpòtans pou anbrase nouvo eksperyans ak defi ak favè ak detèminasyon.

bottom of page