top of page
Lauren Kelton - Travayè sosyal
IMG_4321 - Lauren Kelton.HEIC

Madam Kelton se yon travayè sosyal fondatè nan Boston Green Academy. Nan wòl li kòm konseye sipò elèv, Madam Kelton sipòte bezwen sosyal-emosyonèl elèv yo epi travay kole kole ak fanmi yo ak founisè kominotè yo pou asire ke chak elèv gen yon rezo sipò pou ede yo reyalize siksè akademik. Anvan li te rive nan BGA, Madam Kelton te travay pou vil Boston pandan plis pase 10 ane ap fè travay sosyal nan divès kapasite, toujou ak timoun ak fanmi yo. Madam Kelton te fè yon Lisans nan Sosyoloji ak Panyòl nan Mary Washington College nan Fredericksburg, Virginia ak diplòm Master li nan Travay Sosyal nan Salem State College. Lè madam Kelton pa travay pou sipòte elèv ak fanmi BGA, li renmen pase tan ak zanmi ak fanmi epi vwayaje. Kontakte isit la

bottom of page