top of page
Jordan Kettle - Asistan ansèyman, lekòl mwayen
CY Headshot.png

Mwen te grandi epi ale lekòl nan Midwès (Go Buckeyes!) epi mwen te deplase nan Boston an 2019 pou m sèvi ak City Year. Mwen te toujou gen yon pasyon pou travay ak elèv, men mwen te santi yon koneksyon espesyalman pwisan ak elèv yo, edikatè yo ak kominote nan sistèm Lekòl Piblik Boston. Mwen te konnen ke dezan sèvis mwen pa t ap fini tan mwen ak BPS, e mwen kontan rantre nan kominote Boston Green Academy ane sa a kòm yon Asistan Ansèyman pandan m ap aprann ak grandi nan direksyon pou m vin yon pwofesè salklas!

bottom of page