top of page

Jack Elliot-Higgins - Pwofesè Biyoloji, Lekòl Segondè

IMG_1315.JPG

Mesye Elliott-Higgins anseye 10yèm ane Biyoloji ak 11yèm ane Syans byomedikal. Sa a se premye ane konplè li nan BGA. Li te resevwa M.Ed. nan Edikasyon Segondè nan Boston College kòm yon Donovan Urban Teaching Scholar. Anvan BC, li te resevwa BS li nan Jeni Biomedikal ak yon minè nan Syans Enfòmatik nan Washington University nan St. Nan tan lib li, Mesye Elliott-Higgins renmen li, jwe gita, kouri nan Franklin Park, epi gade jwèt Red Sox.

bottom of page