top of page
Alexandra Ibarra Carmona - Pwofesè ESL
Alexandra.jpg

Madam Carmona ap anseye ESL nan Boston Green Academy. Li te ale nan Boston University epi li te resevwa diplòm li nan Sikoloji anvan li reyalize ke li vrèman vle vin yon pwofesè. Apre sa, li te resevwa yon Masters nan Edikasyon nan UMASS Boston epi li te kontinye anseye Elèv k ap Aprann Lang Angle. Nan jou konje li yo, Madam Carmona renmen li thrillers, gade televizyon, epi jwe ak chat li yo ak amstè.Kontakte isit la
 

bottom of page