top of page
Nick Hildebided, Pwofesè Edikasyon Fizik

Mesye Hildebidle se pwofesè Edikasyon Fizik ak Kowòdonatè Atletik nan BGA depi 2016. Anvan li te vini nan BGA, Mesye Hildebidle te anseye Edikasyon Fizik nan yon kantite lòt lekòl BPS pandan twazan. Pandan tan sa a, li te travay ak tout klas soti nan K-12. Anvan li te vin yon pwofesè PE, Mesye Hildebidle te anseye syans sosyal nan lekòl presegondè nan Washington DC. Li gen yon BA nan Istwa nan Trinity College ak yon Masters nan Edikasyon Fizik ak Antrenè nan Boston University. Lè li pa travay, Mesye Hildebidle se antrenè Rugbi fanm nan Boston University.imel

bottom of page