top of page
Kelly Hawkes, Pwofesè ELA

Kelly Hawkes ap antre nan 10yèm ane li kòm yon pwofesè angle ak atizay vizyèl nan BGA. Li te ale nan University of Massachusetts Boston kote li te resevwa diplòm bakaloreya li nan angle ak Studio Art, ak yon diplòm gradye nan ansèyman. Madan Hawkes soti nan Sid Boston, MA e kounye a ap viv nan Lynn, MA ak mari l 'ak de chat Siamese, Skinny ak Fatty. Nan tan lib li, Madam Hawkes renmen ale nan plaj la, naje ak plonje, fè jadinaj, jwe volebòl, penti, ak gade televizyon reyalite ak sè li.Kontakte isit la

bottom of page