top of page

Elise Greene - Konseye kolèj ak karyè

IMG_6083_Original.jpg

Mwen se Kolèj ak Konseye Karyè/Patenè atravè College Advising Corps. Mwen te ale nan UMass Amherst epi m te etidye Sikoloji ak Edikasyon pandan m t ap travay kòm gid vwayaj nan kanpis la epi m te dirije Ekip Deba Palmantè a kòm Vis Prezidan. Mwen renmen fè manje ak pase tan deyò nan Hammock mwen an.

bottom of page