Alicia Eberle - Pwofesè ESL
Eberle, Alicia.jpg

Madam Eberle se yon pwofesè Angle kòm Dezyèm Lang (ESL) pou klas 6yèm-12yèm ane nan Boston Green Academy; epi li te anseye ESL pou 7 ane. Madam Eberle se orijinèlman nan Michigan. Li te fè yon diplòm bakaloreya nan Central Michigan University ak yon konsantrasyon nan sikoloji; li te deplase nan Boston yon ti tan apre li fin gradye epi li te konplete de Master's degre depi-youn nan Edikasyon ak dezyèm nan administrasyon lekòl la. Nan tan lib li, Madam Eberle renmen pase tan ak zanmi ak fanmi, kayak ak bisiklèt.

Kontakte isit la