top of page
Jackie Creasey, Pwofesè Matematik, Lekòl Segondè
Creasey, Jacqueline.jpg

Miss Creasey se yon pwofesè matematik 7yèm ak 8yèm ane nan BGA. Pandan ke sa a se sèlman dezyèm ane li nan BGA, li se ansèyman uityèm ane li. Orijinman soti nan Delaware, Miss Creasey te resevwa doub sètifikasyon li nan University of Delaware nan Edikasyon Elemantè ak Espesyal. Anvan li te deplase nan Boston, Miss Creasey te anseye kat ane nan Maryland, ak de ane nan Delaware. Nan tan lib li, Miss Creasey renmen vizite fanmi l lakay li, epi rete aktif nan kouri.imel

bottom of page