top of page
Robert McCourt - Pwofesè ESL
IMG_3017 - Rob McCourt_edited.jpg

Mwen se pwofesè ESL ak antrenè foutbòl Ameriken k ap viv nan Dorchester. Sa a se premye ane mwen ansèyman nan BPS men mwen gen eksperyans ansèyman nan Samoa Ameriken, Espay ak zòn Boston ansèyman ESL, ELA ak matematik. Mwen se yon pwofesè antouzyasm epi mwen kontan itilize eksperyans ansèyman ak vwayaj mwen pou konstwi relasyon ak kiryozite nan elèv BGA yo.

bottom of page