top of page
Emma McPhail-Snyder - Pwofesè Matematik, 9yèm ane
Emma McPhail-Snyder.jpg

Madam McPhail-Snyder (Madam M) soti nan gran eta Vijini! Li te ale nan University of Virginia kote li te sezi nan Aerospace Engineering epi li te devlope yon lanmou entans pou baskètbòl kolèj. Apre li te gradye an 2019, li te deplase nan Boston pou l sèvi ak City Year nan yon salklas 4yèm ane enklizyon nan Dorchester. Apre tan li te pase nan City Year, Madam M te ale nan Boston University kote li te resevwa Master li nan Edikasyon Matematik. Pandan li te nan BU, Madam M te yon etidyan ansèyman estajyè nan Fenway High School kote li te anseye Matematik 1, Matematik 2 ak Pre-Calculus. Madam M kontan anpil pou l rantre nan ekip BGA kòm pwofesè Matematik 9yèm ane! Andeyò lekòl la, yo ka jwenn Madam M ap lekti, eseye sove chat ki pèdi nan katye li a, epi k ap fouye eta Massachusetts pou chèche pikliz kalalou.

bottom of page