top of page
Julia Chessia, Pwofesè Syans - Lekòl Segondè
IMG_3243.jpg

Sa a se twazyèm ane ansèyman Julie Chessia nan Boston Green Academy ansèyman 7/8 Middle School Science. Li te resevwa lisans li nan syans nan UMass Amherst nan Syans Anviwònman ak Jeoloji. Julie te vwayaje nan peyi a ap travay kòm yon edikatè deyò anvan li deside pouswiv metriz li nan edikasyon nan UMass Boston. Nan tan lib li li renmen vizite pak nasyonal yo, pase tan deyò ak Jetty chen li a, epi vwayaje.  Kontakte isit la

bottom of page