top of page
Erin Capasso, Pwofesè Matematik SPED, Lekòl Segondè
IMG_3159.jpg

Madan Capasso ap kòmanse 14yèm ane li nan edikasyon ane lekòl sa a. Li kòmanse 6yèm ane li nan BGA kòm pwofesè edikasyon espesyal matematik/syans. Mwen kwè ke nenpòt moun ka aprann, lè yo defye ak nouri. Mwen kwè nan gen gwo atant pou tout elèv, li se etonan sa yo ka reyalize! Mwen te resevwa yon bakaloreya nan Syans nan Edikasyon ak Sosyoloji ak yon minè se biznis, nan Salem State University an 2007. Mwen tou te fè yon Masters Degre nan Andikap Modere nan Cambridge College nan 2010. Lè Madam Capasso pa nan BGA ou ka jwenn li lakay li ap gade espò ak mari l ak kat timoun. #GoPats!

bottom of page