top of page

Angelina Favaloro - Asistan Ansèyman, Lekòl Segondè

Ang Bio Pic (1)_page-0001.jpg

Sa a pral 3yèm ane Madam Fav nan BGA! Ansyen Koòdonatè Pwogram pou Zòn BGA a atravè Scholar Athletes, li pral fè tranzisyon nan yon Asistan Ansèyman Syans Imanitè. Madam Fav te ale nan Salem State University kote li te resevwa yon diplòm bakaloreya nan Jesyon Espò epi li te kontinye etidye nan Northeastern pou yon Mèt li nan Lidèchip Espò. Lè li pa lekòl, Madam Fav renmen eseye nouvo restoran, jwe drapo foutbòl, ak aplodi Boston Celtics yo.

bottom of page