top of page
Deviz 2022-2023 nou an

Leve Ansanm se deviz nou pou ane a, yon angajman pou avanse kominote nou an pi lwen pase efè pandemi an ak briye. Pandan ke COVID toujou avèk nou epi nou vijilan, Erezman nou pa nan mòd ijans nou te nan pou de ane edmi ki sot pase yo. Nou kapab kounye a frape gaz la ak yon sans de ijans pandan n ap retabli kilti lekòl nou an pou konsantre sou aprantisaj, epi ogmante atant nou yo nan salklas la pou elèv nou yo jwenn defi ak sipò pou fè pi byen yo.

BGA Rising Together logo (19).png
bottom of page