top of page

Kathleen Mckenna - Pwofesè Edikasyon Espesyal,  Klas 6-8

DSC_1313.JPG

Madam McKenna te fè yon diplòm Mèt Edikasyon nan Inivèsite Lesley anvan li te avanse diplòm li genyen ladan l Andikap Modere ak Angle kòm Dezyèm Lang. Li ap anseye pou 18 ane epi li kontan pou l rantre nan BGA ane sa a kòm yon pwofesè edikasyon espesyal nan lekòl presegondè. Andeyò salklas la, Madam McKenna renmen espò Boston, machin klasik, fotografi, ak eksperyans nouvo avantur ak 3 pitit li yo.

bottom of page