top of page

Dokiman Planifikasyon Estratejik

Reyinyon 1 Nòt

Reyinyon 2 Nòt

Reyinyon 3 Nòt

Evalyasyon SCOTs (endividyèl)

liv travay SCOTs

bottom of page