top of page

Resous, nimewo kontak, adrès imèl, ak sèvis sipò.

Tout enstriksyon, devwa, enfòmasyon pou kontakte pwofesè

Bouton sa a pote ou tou dwat nan yon fòm ki ka fè ou konekte ak BPS. Ranpli li epi ou pral kapab ranmase yon Chromebook (PA nan BGA, ki se fèmen) oswa pètèt genyen li lage.

Kesyon ak Chromebook ou a oswa lòt kesyon teknoloji? Klike sou bouton an, ranpli fòm kout la, epi voye bay Mesye Deckard.

Ranmase Lendi-Vandredi, 8:30 a 11:30 am. Gen kèk lokal ki ka chanje. Rele 311 pou enfòmasyon ki pi jiska dat.

Vle konekte ak konseye ou oswa pale

yon bagay fini? Sa yo ap eseye fwa, men

ou pa poukont ou. Klike sou bouton jòn lan

epi konekte.

Gade nan katab sa a pou estrateji ki ka ede w jwenn pi plis nan aprantisaj sou entènèt. Ide: Kòmanse ak PowerPoint la!

Gade pi devan jis yon koup la mwa, li pral ete! Kòmanse planifye kounye a!

Pwogram ete pou elèv 12-15 ak 16-18. Yon opòtinite ki chanje lavi!

Sa a se yon koleksyon resous ki disponib kounye a nan Konte Suffolk, Ma, ki konpile pa anplwaye Biwo Pwokirè Distri Konte Suffolk Rachael Rollins. Gid konplè sa a se yon pwen depa pou jwenn resous pou ede pandan Ijans Nasyonal COVID-19. Sikonstans aktyèl yo se likid ak en, se konsa enfòmasyon, sèvis, ak rekòmandasyon ka chanje sou tan.

Sipò pou sante fizik ak mantal, sekirite; Manje ak abri;  Travay /ak Legal_cc781905-cf194d

bottom of page