Staff List

Click on any bolded name for staff bio and email contact.

Adam, Elizabeth - Special Education Teacher

Bausemer, Marta - School Nurse

Becker, Jeffrey  - Assistant Headmaster

Bennett, Winston  - Security Paraprofessional

Berry, Jennifer - Coordinator of Special Education Services (PT)

Betit, Krysta  - ELA Teacher, High School

Brea, Vanessa  - Guidance Counselor, Middle School

Capasso, Erin  - SPED Math Teacher, Middle School

Castillo, Ivana  - ELA Teacher, High School

Chessia, Julie - Science Teacher. Middle School

Cotton, Kelly - School Psychologist

Creasey, Jackie  - Math Teacher, Middle School

Dambreville, Derrick  - LFI Professional, Learning for Independence

Deceus, Soniel - Paraprofessional

Deckard, Ryne  - Director of Technology

Dias, Kelsey - Humanities Teacher, High School

Donnelly, Chris  - Environmental Science Teacher, High School

Eberle, Alicia - ESL Teacher

Garvey, Justin  - SPED LFI Teacher, Learning for Independence

Gomez, Noel  - Instructional Paraprofessional, High School

Gonsalves, Brian  - Director, Student Support, Middle School

Graham, Cheryl - SPED Math Teacher, Middle School

Grunert, June - Coordinator of Special Education

Hall, Christine - Math Teacher, Middle School

Hansen, Amanda - SPED Humanities Teacher, High School

Hawkes, Kelly - ELA Teacher, High School

Heney, Mary - SPED Social Worker

Hollman-Rodgers, Tra'Neal - Math Teacher, High School

Holzer, Matt - Headmaster

Ibarra Carmona - Alexandra - ESL Teacher

Jeter, Shantell - Physical Education Teacher

Jimenez, Thalia - College Advising Corp Counselor

Johnston, Matthew - World Languages Teacher, High School

Kelton, Lauren - Social Worker, High School

Kennedy, Naeemah - Humanities Teacher, Middle School

Kunst, Andrea - Development Coordinator

Lefkowitz, Mia - ESL Teacher, High School

Limage, Lekisha -SPED Humanities and Science Teacher

Louis-Charles, Stephanie - SPED LFI Teacher, Learning for Independence

Loving, Reginald - Community Field Coordinator, High School

Mandelbaum, Lucia - Humanities Teacher, High School

McDaniels, Briea - Community Field Coordinator, Middle School

Murray, Audra - Humanities Teacher, Middle School

Nibberich, James - Math Teacher, High School

Nieves, Stephanie - Math Teacher, High School

Padget, Tiana - Paraprofessional

Patterson, Jermaine - Paraprofessional

Perez, Eric - Paraprofessional

Phifer, Erica - ELA Teacher, Middle School

Rameau, Daphnee - Humanities Teacher, High School

Rangel, Corina - ELA Teacher, High School

Rangel, Katie - Paraprofessional

Rios, Jennifer - Head Staff Assistant

Robbins, Lisa - ESL Teacher, Middle School

Rodgers, James - Instructional Paraprofessional, Middle School

Santiago, Janayra - World Languages Teacher, High School

Seaforth, Taron - Paraprofessional

Segrest, Chamberlain - Director of Green Programs

Shakespear, Eileen - Associate for Teacher Development and Collaboration

Sims, Jacqueline  - Community Field Coordinator, High School

Smoak, Chandler - Science Teacher, High School

Squillace, Sam - Science Teacher, Middle school

Stone, Cheryl  - Instructional Paraprofessional

Then, Jodi -  Guidance Counselor, High School

Theoharidis, Jacqueline - Biology Teacher, High School

VanWagenen, Aimee  - ELA Teacher, High School

Velez, Ariel  - ELA Teacher, Middle School

Vorce, Jacob - Science Teacher, Middle School

Wilson, Erica  - Physics Teacher, High School

Woodberry, Dre - Coordinator of Enrollment and Outreach

Wu, Carol - Math Teacher, High School

Zahlaway, Ashley - Humanities Teacher, High School

Zeng, Jessica - Librarian

Nhiệm vụ của chúng ta

Học viện Boston Green chào đón các sinh viên đa dạng về mọi khả năng, giáo dục và trao quyền cho họ thành công trong đại học và nghề nghiệp, và chuẩn bị cho họ dẫn đầu trong sự bền vững của cộng đồng và thế giới của chúng ta.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (phone)
617 635-9858 (fax)
info@bostongreenacademy.org

Học viện Boston Green không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản sắc giới tính, dân tộc, khuynh hướng tình dục, khuyết tật về thể chất, tuổi, tổ tiên, hoạt động thể thao, nhu cầu đặc biệt, thành thạo tiếng Anh ngôn ngữ, hoặc thành tích học tập trước.

Scroll here

BGA's national Green Ribbon School award from the U.S. Dept. of Education for our whole-school green and sustainable practices.