20 Warren Street - Brighton - 02136  Parking in lot behind the school, accessible from Cambridge Street

Trao quyền cho các nhà lãnh đạo để thay đổi thế giới của chúng ta

       Tin                               Lớn lên                     Hoàn thành

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

 

Học viện xanh Boston chào đón nhiều sinh viên đa dạng về mọi khả năng, giáo dục và trao quyền cho họ thành công ở trường đại học và nghề nghiệp, và chuẩn bị cho họ lãnh đạo sự bền vững của cộng đồng và thế giới của chúng ta.

SỰ KHÁC BIỆT XANH

Thông qua kinh nghiệm học tập ngoài trời, các dự án liên ngành trong thế giới thực và cơ hội lãnh đạo đa dạng, BGA trao quyền cho sinh viên của chúng tôi để tạo ra một thế giới công bằng và bền vững hơn.

Xem video xanh của chúng tôi ở đây

 

TÁC ĐỘNG CỦA
CHÚNG TÔI

Chương trình học tập nghiêm ngặt của chúng tôi, kinh nghiệm học tập thực hành và chủ đề môi trường, chuẩn bị cho sinh viên thành công ở trường đại học và lực lượng lao động.

BGA là một trong những trường cải tiến nhất tại Trường Công lập Boston và tiểu bang!

 

About BGA

Tỷ lệ tốt nghiệp 87%                  

88% tỷ lệ đi học đại học                                 

92% học sinh da màu         

32% học sinh khuyết tật       

90% thu nhập thấp                                             

100% tuyệt vời!

BGA receives Green Ribbon Schools Award from U.S. Department of Education

IMPORTANT DATES

BGA School Preview Nights:  January 14th, January 21st, and January 28th

from 5:30 - 7:30 p.m. and Tuesday, February 11th from 6 - 8 p.m.

Kiểm tra những điều này! Đoạn video dài 2 phút về lớp CTE mới của BGA chụp ảnh nhiệt của Tòa nhà cũ của Boston để chuẩn bị cho việc cải tạo lịch sử; và một video của Boston Neighbours Network News về lễ kỷ niệm giành giải thưởng Dải băng xanh của Massachusetts cho các trường học xanh!

Liên kết hữu ích

FOR ALL DONATIONS 
Boston Green Academy
PO Box 35487
Brighton, MA 02135
or online
 

Nhiệm vụ của chúng ta

Học viện Boston Green chào đón các sinh viên đa dạng về mọi khả năng, giáo dục và trao quyền cho họ thành công trong đại học và nghề nghiệp, và chuẩn bị cho họ dẫn đầu trong sự bền vững của cộng đồng và thế giới của chúng ta.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (phone)
617 635-9858 (fax)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

BGA's national Green Ribbon School award from the U.S. Dept. of Education for our whole-school green and sustainable practices.

Học viện Boston Green không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản sắc giới tính, dân tộc, khuynh hướng tình dục, khuyết tật về thể chất, tuổi, tổ tiên, hoạt động thể thao, nhu cầu đặc biệt, thành thạo tiếng Anh ngôn ngữ, hoặc thành tích học tập trước.