Jacqueline Sims - Kowòdonatè jaden kominotè

Madam Sims yon natif natal Boston, mwen renmen pase tan ak fanmi ak zanmi. Mwen se yon manm SST. Kowòdonatè jaden kominotè nan lekòl presegondè.