top of page
Briea McDaniels, Kowòdonatè jaden kominotè
IMG-4383 - Briea McDaniels.jpg

Non mwen se Briea McDaniels, ak tinon mwen se Brie. Kounye a mwen se yon Koòdonatè Field Kominotè nan Boston Green Academy, Lekòl Segondè 10yèm Ane. Mwen te nan wòl sa a pou 10 ane ki sot pase yo, nan BGA ak deja nan Brighton HS. Anvan m te antre nan Lekòl Piblik Boston, mwen te yon Travayè Lari ak Boston Centers for Youth & Families (BCYF). Mwen te pase 10 ane ap travay nan divès katye, kominike avèk manm gang yo ak fanmi yo, ankouraje fason ki pa vyolan pou jere pwoblèm, epi adrese bezwen kominote a nan yon pèspektiv holistic. Mwen te renmen travay sa a paske mwen te kapab bay fanmi yo yon seri resous ak sèvis epi ankouraje jèn yo pou yo jwenn yon fason altènatif ak aktivite danjere.

 

Apre lekòl segondè, mwen te konnen mwen te vle travay nan domèn sèvis imen, jistis kriminèl, ak devlopman jèn. Mwen deside ale nan kolèj. Mwen te ale nan Salem State College epi mwen te resevwa yon diplòm nan Jistis Kriminèl ak yon minè nan Sosyoloji. Pandan tout etid kolèj mwen ak eksperyans travay mwen, mwen te aprann kijan pou m kominike avèk divès gwoup moun, pèsonèlman ak pwofesyonèl, epi mwen te devlope ladrès solid nan defans. Kounye a mwen nan yon kote nan lavi m ap solidifye sa k ap vini an pou mwen. Objektif mwen se konplete Mèt mwen nan Konsèy Lekòl/Sante Mantal. Lè mwen jwenn tan lib ant travay, lekòl, ak lavi, mwen renmen fè antrennman, monte bisiklèt, epi pi plis pase tout tan bon jan kalite ak fanmi mwen.
Kontakte isit la

bottom of page