top of page

Jamel Langston - Asistan Ansèyman, Lekòl Segondè

IMG_0300 - Jamel Langston.jpeg

Soti nan Roxbury, gradye nan BPS(Dorchester High) ak Bridgewater State University. Pasyone pou ede elèv yo vin pi bon lidè ke yo kapab. Mwen ap travay ak jèn depi 7 ane. Lè mwen pa nan BGA mwen ap travay fè pwogram apre lekòl, bay opòtinite travay jèn yo nan sant kominotè mwen an nan Uphams Corner ak oswa antrenè baskètbòl.

bottom of page