top of page
Cristin Forrest, Pwofesè ELA, Lekòl mwayen
Forrest-Cristin-138756-200x300.jpg

Madam Forrest anseye Fondasyon Literati 7 ak 8 nan Boston Green Academy, epi li te nan lekòl la pandan kat ane. Anvan li te rantre nan ekip BGA a, Madam Forrest te travay kòm Manadjè Enpak pou City Year Boston pandan twazan, li te sipòte Harbour Pilot Middle School ak Elihu Greenwood Leadership Academy. Li te yon pwofesè lekòl segondè angle tou nan St. Petersburg, Florid. Li te gradye nan Stetson University nan Deland, Florid ak yon diplòm bakaloreya nan lang angle. Lè Madanm Forrest pa planifye oswa bay nòt devwa yo, li renmen kouri deyò (pa nan sezon fredi!), ale nan konsè ak mizik, epi pase tan ak fanmi nan Miami, Florid.imel

bottom of page