top of page
Chase Ferree, Pwofesè Syans Imanitè - Lekòl Segondè
Ferree, Chase.jpg

Mesye Ferree te anseye angle ak syans imanitè pandan kat ane nan Cambridge anvan li te pran yon ane pou li jwenn Master nan Edikasyon nan Harvard. Ane sa a, li pral anseye Humanities 3 (11yèm ane) ak AP Jeyografi Imen. Nan tan lib li, li renmen kouri ak li, epi tou li te reyèlman nan grenpe dènyèman.imel

bottom of page